CLB Thanh Hoá đề nghị VFF xem xét công tác trọng tài tại V.League 2022

CLB Thanh Hoá đề nghị VFF xem xét công tác trọng tài tại V.League 2022

“Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị VFF xem xét lại công tác trọng tài tại V.League 2022. Ở trận đấu nà