Chung kết Champions League: Mấu chốt từ… hành lang

Chung kết Champions League: Mấu chốt từ… hành lang

Liverpool kết thúc Premier League với vị trí á quân khi kém nhà vô địch Manchester City 2 điểm trên