Danh thủ Hà Lan buông lời chua chát khi được cấp điện thoại cục gạch để làm việc, chủ tịch đáp trả bằng 1 thông điệp cực căng

Danh thủ Hà Lan buông lời chua chát khi được cấp điện thoại cục gạch để làm việc, chủ tịch đáp trả bằng 1 thông điệp cực căng

Marc Overmars phải từ chức Giám đốc bóng đá Ajax Amsterdam vì bê bối quấy rối nữ đồng nghiệp. Sau kh