Nhìn lại Liverpool?20 phút trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Champions League, Cross đã nói về Bundesliga Istilah Permainan Sepak Bola

Nhìn lại Liverpool?20 phút trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Champions League, Cross đã trò chuyện ở Bundesliga [Istilah Permainan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 4Vòng 2 của trận chung kết 1/4 của Champions League.fabrication