Arsenal có nguy cơ vi phạm luật Công bằng tài chính

Arsenal có nguy cơ vi phạm luật Công bằng tài chính

Arsenal đã bị đưa vào danh sách theo dõi của UEFA đối với các câu lạc bộ có nguy cơ vi phạm quy định