Mason Mount: “Kaka của Chelsea” và khát vọng tiếp bước John Terry

Mason Mount: “Kaka của Chelsea” và khát vọng tiếp bước John Terry

Mason Mount được ví là “Kaka mới của Chelsea”, và anh xem huyền thoại John Terry như mục tiêu để làm