minamino

minamino

CHÍNH THỨC: Liverpool kí hợp đồng với Minamino, ấn định luôn số áo!【minamino】:​CLB Liverpool chính t