Phạm Đức Huy: “Nếu không làm cầu thủ, tôi sẽ về nhà mở quán nhậu”

Phạm Đức Huy: “Nếu không làm cầu thủ, tôi sẽ về nhà mở quán nhậu”

Phạm Đức Huy sẽ mở quán nhậu và chưa bao giờ coi mình là ngôi sao. T/H: Ted Trần – King Pro.Đức Huy