HLV tuyển futsal Việt Nam khiêm tốn dù thắng Malaysia 7-1

HLV tuyển futsal Việt Nam khiêm tốn dù thắng Malaysia 7-1

Tuyển futsal Việt Nam đã giải tỏa phần nào áp lực sau khi thắng Malaysia 7-1. Trong đó, Thịnh Phát l